Niezawodność

Doświadczona kadra gwarantuje terminowe wykonanie realizowanych inwestycji.

Doświadczenie

Łączymy 30 lat doświadczeń z technologią jutra.

Wielozadaniowość

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice miejskie, centra logistyczne... To nasza codzienność!

Solidność

Budujemy szybko i solidnie, zachowując najwyższe standardy.

Zaufanie

Nie ryzykuj, zaufaj firmie, która bez problemów zrealizuje Twoją inwestycję.

Firma

O firmie


Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła swoją działalność w 1988 roku. Doświadczenie zdobyte przez firmę w czasie trwania jej działalności pozwala świadczyć kompleksowe usługi z zakresu projektowania i budowy nawet najbardziej skomplikowanych obiektów dla różnych dziedzin gospodarki.

PIS jest firmą uniwersalną realizującą zarówno obiekty związane z ochroną środowiska jak również budownictwa kubaturowego, mieszkaniowego oraz drogowego.

Polityka jakości


Firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników, posiada specjalistyczny sprzęt oraz stosuje materiały najwyższej jakości co gwarantuje wysoki poziom wykonawstwa. Prace prowadzone są zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego oraz wymaganiami norm europejskich. Spółka posiada certyfikat TUV Rheinland wg wymagań normy ISO 9001:2015, certyfikaty PRIMUS Nominatus, Wielkopolska Jakość oraz Najwyższa Jakość w budownictwie, tytuł ORZEŁ Powiatu Gnieźnieńskiego.

Kierownictwo deklaruje, że System Zarządzania Jakością jest elementem strategii ciągłego doskonalenia działalności Spółki, a polityka jakości jest zrozumiała, wdrażana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

Zarząd spółki


Prezes Zarządu:
Jerzy Bartkowski

Członek Zarządu:
Agnieszka Kwitowska

Zakres działania


– oczyszczalnie ścieków
– stacje uzdatniania wody
– składowiska odpadów
– sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
– sieci wodociągowe
– przeciski i przewierty sterowane
– zbiorniki żelbetowe i ziemne
– przepompownie ścieków i wód deszczowych
– separatory
– obiekty budownictwa ogólnego i przemysłowego
– obiekty budownictwa drogowego
– wynajem sprzętu budowlanego
– wynajem sprzętu z obsługą operatorską zakupionego ze środków uzyskanych z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

WYRÓŻNIENIA – NAGRODY