Niezawodność

Doświadczona kadra gwarantuje terminowe wykonanie realizowanych inwestycji.

Doświadczenie

Łączymy 30 lat doświadczeń z technologią jutra.

Wielozadaniowość

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice miejskie, centra logistyczne... To nasza codzienność!

Solidność

Budujemy szybko i solidnie, zachowując najwyższe standardy.

Zaufanie

Nie ryzykuj, zaufaj firmie, która bez problemów zrealizuje Twoją inwestycję.

Firma

O firmie


Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła swoją działalność w 1988 roku. Doświadczenie zdobyte przez firmę w czasie trwania jej działalności pozwala świadczyć kompleksowe usługi z zakresu projektowania i budowy nawet najbardziej skomplikowanych obiektów dla różnych dziedzin gospodarki.

PIS jest firmą uniwersalną realizującą zarówno obiekty związane z ochroną środowiska jak również budownictwa kubaturowego, mieszkaniowego oraz drogowego.

Z dniem 21 maja 2019 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy na Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Polityka jakości


Firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników, posiada specjalistyczny sprzęt oraz stosuje materiały najwyższej jakości co gwarantuje wysoki poziom wykonawstwa. Prace prowadzone są zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego oraz wymaganiami norm europejskich. Spółka posiada certyfikat TUV Rheinland wg wymagań normy ISO 9001:2015, certyfikaty PRIMUS Nominatus, Wielkopolska Jakość oraz Najwyższa Jakość w budownictwie, tytuł ORZEŁ Powiatu Gnieźnieńskiego.

Kierownictwo deklaruje, że System Zarządzania Jakością jest elementem strategii ciągłego doskonalenia działalności Spółki, a polityka jakości jest zrozumiała, wdrażana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

Zarząd spółki


Prezes Zarządu Komplementariusza:
Jerzy Bartkowski

Dyrektor Spółki, Prokurent:
Michał Bartkowski

Zakres działania


– oczyszczalnie ścieków
– stacje uzdatniania wody
– składowiska odpadów
– sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
– sieci wodociągowe
– przeciski i przewierty sterowane
– zbiorniki żelbetowe i ziemne
– przepompownie ścieków i wód deszczowych
– separatory
– obiekty budownictwa ogólnego i przemysłowego
– obiekty budownictwa drogowego
– wynajem sprzętu budowlanego
– wynajem sprzętu z obsługą operatorską zakupionego ze środków uzyskanych z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

WYRÓŻNIENIA – NAGRODY