Niezawodność

Doświadczona kadra gwarantuje terminowe wykonanie realizowanych inwestycji.

Doświadczenie

Łączymy 30 lat doświadczeń z technologią jutra.

Wielozadaniowość

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice miejskie, centra logistyczne... To nasza codzienność!

Solidność

Budujemy szybko i solidnie, zachowując najwyższe standardy.

Zaufanie

Nie ryzykuj, zaufaj firmie, która bez problemów zrealizuje Twoją inwestycję.

Projekty unijne

WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013

PROJEKT NR 1


 

Umowa o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego UDA-RPWP.01-02.01-30-134/08-00 z dnia 4.03.2009

Zakup maszyn budowlanych wyposażonych w system Catepillar Product Link oraz zakupu systemu sterowania SCANLASER i płyty wibracyjnej.

Wartość inwestycji 1 845 738.00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
907 200.00 PLN

PROJEKT NR 2


 

Umowa o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego UDA-RPWP.01.02.01-30-211/09-00

Rozszerzenie oferty o nowe usługi oraz zmodyfikowane produkty poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii budowlanych i zakup związanych z nimi maszyn.

Wartość inwestycji 2 430 848.51 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
1 196 314.07 PLN


Dotacje


  • cel projektu – dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; bezzwrotne wsparcie MŚP w związku z COVID-19
  • planowane efekty – utrzymanie działalności przedsiębiorstwa na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie
  • wartość projektu – 265 686.84 PLN
  • wkład Funduszy Europejskich – 265 686.84 PLN