Niezawodność

Doświadczona kadra gwarantuje terminowe wykonanie realizowanych inwestycji.

Doświadczenie

Łączymy 30 lat doświadczeń z technologią jutra.

Wielozadaniowość

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice miejskie, centra logistyczne... To nasza codzienność!

Solidność

Budujemy szybko i solidnie, zachowując najwyższe standardy.

Zaufanie

Nie ryzykuj, zaufaj firmie, która bez problemów zrealizuje Twoją inwestycję.

CENTRUM LOGISTYCZNE PANATTONI ŚWIDNICA – IDEAL

Inwestor


PDC Industrial Center 67 Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 2/29
00-131 Warszawa

Generalny Wykonawca


Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Platynowa 5
62-052 Komorniki

Podwykonawca


Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PIS Sp. z o.o.
ul. Lecha 14
62-200 Gniezno


* termin realizacji inwestycji VI/2018 – XII/2018
* cena kontraktu 3.375.000 PLN
* zakres robót
kanalizacja deszczowa
– rury Witros Ø 800 – 357 mb
– rury K2 kan Ø 600-400 – 270 mb
– rury PVC Ø 315-160 – 1110 mb
– studnie betonowe Ø 1500-1000 – 39 szt.
– studnia rozprężna Ø 1200 – 1 szt.
– studnia schładzająca Ø 1200 – 1 szt.
– studnia z tworzywa Ø 600 – 1 szt.
– rurociąg tłoczny  PE Ø 355 – 32 m
– osadnik 6,5 m3 – 1 szt.
– separator 65/600 – 1 szt.
– wpusty betonowe Ø 500 – 51 szt.
– odwodnienie liniowe – 12 mb
– PSD 100 l/s – 1 szt.
kanalizacja sanitarna
– rury PVC Ø 200-160 – 924 mb
– studnie betonowe Ø 1000 – 27 szt.
– studnia rozprężna Ø 1200 – 1 szt.
– separator tłuszczu 2 l/s – 1 szt.
– studnia Ø 425 – 4 szt.
– pompownia sanitarna 5 l/s – 1 szt.
– rurociąg tłoczny PE Ø 90 – 6 m
sieć wodociągowa
– rury PE Ø 110-32 – 121 mb
– zasuwy Ø 100 – 2 szt.
– komora zaworowa – 1 szt.
sieć hydrantowa
– rury PE Ø 315-125 – 1140 mb
– zasuwy Ø 300-100 – 13 szt.
– hydrant nadziemny DN100 – 5 szt.
sieć gazowa
– rury PE Ø 355-63 – 204 mb
– zasuwy Ø 300-50 – 2 szt.
– skrzynka gazowa – 1 szt.
podejście LN6
– rury PE Ø 225 – 11 mb
– zasuwy Ø 300-200 – 2 szt.
sieć sanitarna – odcieki
– rury PEHD Ø 160 – 3 mb
– zbiornik PEHD 2m3 – 1 szt.
przyłącze deszczowe
– rury K2 kan PP Ø 500 – 3 mb
– studnia rozprężna Ø 1500 – 1 szt.
przyłącze wody
– rury PP Ø 110 – 8 mb
– komora wodomierzowa – 1 kpl.
– zasuwy Ø 150 – 1 szt.
przyłącze kanalizacji sanitarnej
– rury PVC Ø 200 – 4 mb
podłączenie zaplecza budowy – 1 kpl.
– zbiornik retencyjny 900 m3 – 1 kpl.