Niezawodność

Doświadczona kadra gwarantuje terminowe wykonanie realizowanych inwestycji.

Doświadczenie

Łączymy 30 lat doświadczeń z technologią jutra.

Wielozadaniowość

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice miejskie, centra logistyczne... To nasza codzienność!

Solidność

Budujemy szybko i solidnie, zachowując najwyższe standardy.

Zaufanie

Nie ryzykuj, zaufaj firmie, która bez problemów zrealizuje Twoją inwestycję.

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ULICY CZECHOSŁOWACKIEJ W POZNANIU

Inwestor


Zarząd Dróg miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

Generalny Wykonawca


STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Podwykonawca


Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PIS Sp. z o.o.
ul. Lecha 14
62-200 Gniezno

 

* termin realizacji inwestycji IX/2014 – III/2017
* cena kontraktu 6 689 379,18 PLN
* zakres robót
 – sieć wodociągowa z rur żeliwnych  Ø 150-300 – 832  m
 – kanalizacja deszczowa z rur żelbetowych Ø 600-800 – 554 m
 – kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 160-400 – 1388 m
– kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych Ø 200-500 – 1378 m
– kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 160-200 – 347 m
– pompownia wód deszczowych o wydajnosci Q=200 l/s – 1 szt.