Niezawodność

Doświadczona kadra gwarantuje terminowe wykonanie realizowanych inwestycji.

Doświadczenie

Łączymy 30 lat doświadczeń z technologią jutra.

Wielozadaniowość

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice miejskie, centra logistyczne... To nasza codzienność!

Solidność

Budujemy szybko i solidnie, zachowując najwyższe standardy.

Zaufanie

Nie ryzykuj, zaufaj firmie, która bez problemów zrealizuje Twoją inwestycję.

DROGA WOJEWÓDZKA NR 434 ŚREM

Inwestor


Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

Generalny Wykonawca


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych S.A.
ul. Poznańska 42
64-300 Nowy Tomyśl

Podwykonawca


Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PIS Sp. z o.o.
ul. Lecha 14
62-200 Gniezno

* termin realizacji inwestycji 15.11.2010 – 31.05.2013
* cena kontraktu 8 545 492,06 PLN
* zakres robót
   – przepusty z blachy stalowej ɸ 600-2400 (72szt) – 1393 m
   – kanalizacja deszczowa PVC ɸ 160-600 – 3796 m
   – sieć wodociągowa PE ɸ 125 – 463 m
   – montaż separatora 400 – 2 szt.
   – studnie ɸ 1000 – 92 szt.
   – wpusty ɸ 500 – 117 szt.
   – wykonanie koryta drogi – 5345 m3
   – podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem
– 6180 m2
   – podbudowa z kruszywa łamanego – 10866 m2
   – nawierzchnia z destruktu bitumicznego – 6061 m2
   – umocnienie poboczy – 14593 m2
   – odtworzenie rowów – 10322 m3
   – montaż krawężników betonowych – 2300 mb
   – wykonanie ścieków ulicznych – 2200 m