Niezawodność

Doświadczona kadra gwarantuje terminowe wykonanie realizowanych inwestycji.

Doświadczenie

Łączymy 30 lat doświadczeń z technologią jutra.

Wielozadaniowość

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice miejskie, centra logistyczne... To nasza codzienność!

Solidność

Budujemy szybko i solidnie, zachowując najwyższe standardy.

Zaufanie

Nie ryzykuj, zaufaj firmie, która bez problemów zrealizuje Twoją inwestycję.

OBWODNICA ZACHODNIA POZNANIA

Inwestor


GDDK i A
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

Generalny Wykonawca


Konsorcjum firm:
COLAS Polska Sp. z o.o.
62-070 Palędzie k/Poznania, ul. Nowa 49
STRABAG Sp. o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Podwykonawca


Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PIS Sp. z o.o.
ul. Lecha 14
62-200 Gniezno

* termin realizacji inwestycji 28.06.2010 – 30.10.2012
* cena kontraktu 7 024 224,82 PLN
* zakres robót
   – zbiorniki retencyjne – 3 szt.
   – separatory – 3 szt.
   – wyloty do rowu – 325 szt.
   – przepusty z blachy falistej – 32 m
   – przepusty z rur HDPE – 10 m
   – przepusty z rur żelbetowych ɸ 1600-800 – 142 m
   – przepusty z rur GRP ɸ 400-800 – 425 m
   – sieć wodociągowa PE ɸ 100-250 – 983 m
   – kanalizacja sanitarna podciśnieniowa ɸ 160-280 – 1936 m
   – kanalizacja deszczowa PP ɸ 160-1000 – 12264 m
   – studnie ɸ 425-2000 – 263 szt.
   – wpusty deszczowe ɸ 400-500 – 246 szt.
   – wykonanie drenażu ɸ 113-200 – 12070 m
   – studnie drenarskie ɸ 400 – 38 szt.
   – przewiert sterowany ɸ 600 – 30 m
   – przepompownia ścieków z automatyka – 1 kpl.