Niezawodność

Doświadczona kadra gwarantuje terminowe wykonanie realizowanych inwestycji.

Doświadczenie

Łączymy 30 lat doświadczeń z technologią jutra.

Wielozadaniowość

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice miejskie, centra logistyczne... To nasza codzienność!

Solidność

Budujemy szybko i solidnie, zachowując najwyższe standardy.

Zaufanie

Nie ryzykuj, zaufaj firmie, która bez problemów zrealizuje Twoją inwestycję.

ROZBUDOWA DWUJEZDNIOWEJ DROGI KRAJOWEJ S – 11 ODCINEK WĘZEŁ AUTOSTRADOWY A -2 KRZESINY – KÓRNIK ETAP III C OD KM 11+445 DO KM 13+530

Inwestor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Siemiradzkiego
60-763 Poznań

Generalny Wykonawca


Skanska S.A.
ul. Generała J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

Podwykonawca


Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” Sp. z o.o.
ul. Lecha 14
62-200 Gniezno

* termin realizacji inwestycji VI/2006-XII/2007
* cena kontraktu 2 318 000.00 PLN
* zakres robót
   – przebudowa sieci wodoc. ɸ 100 – 200 (III et.) – 1530 mb
   – budowa kanal. deszcz. ɸ 160 – ɸ 800 – 1090 m
   – oczyszczalnia ścieków – piaskowniki – 4 kpl.
   – przepusty ɸ 1000 żelbet. – 84 mb
   – przepusty ɸ 600 – ɸ 1000 PEHD – 171 mb
   – przebudowa sieci wodoc. ɸ 100 – ɸ 300 (II et.) – 400 m
   – przebudowa sieci wodoc. ɸ 100 – ɸ 300 z rur sferoidalnych – 360 m
   – przebudowa sieci gazowej ś.ć. z rur PE ɸ 63 – ɸ 125 – 260 m
   – przewierty sterowane o śr. ɸ 200 – ɸ 450 z rur PE – 185 m