Niezawodność

Doświadczona kadra gwarantuje terminowe wykonanie realizowanych inwestycji.

Doświadczenie

Łączymy 30 lat doświadczeń z technologią jutra.

Wielozadaniowość

Autostrady, drogi ekspresowe, ulice miejskie, centra logistyczne... To nasza codzienność!

Solidność

Budujemy szybko i solidnie, zachowując najwyższe standardy.

Zaufanie

Nie ryzykuj, zaufaj firmie, która bez problemów zrealizuje Twoją inwestycję.

OBIEKTY ZREALIZOWANE HISTORIA XX WIEKU

OCHRONA ŚRODOWISKA


– oczyszczalnia ścieków w Gnieźnie
– oczyszczalnia i przepompownia ścieków dla firmy POLMO w Gnieźnie
– przepompownia ścieków i sieć kanalizacji w m. Fałkowo
– przepompownia ścieków i sieć kanalizacji dla firmy Euroverlux w Gnieźnie
– oczyszczalnia i przepompownia ścieków – autostrada A-2 Poznań – Nowy Tomyśl
– oczyszczalnie ścieków i przepompownie dla firmy Depenbrock Polska w m. Sady,
Gdańsk, Wrocław
– remont stacji filtrów w Gnieźnie
– stacja uzdatniania wody Zbąszynek
– magistrala wodociągowa z rur sferoidalnych ? 500 w Swarzędzu
– magistrala wodociągowa z rur PVC ? 300 w Gnieźnie
– uzbrojenie osiedla mieszkaniowego w Swarzędzu
– uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Arkuszewo w Gnieźnie
– uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Skiereszewo w Gnieźnie
– uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Dalki w Gnieźnie
– remont kanalizacji ogólnospławnej ul. Konikowo w Gnieźnie
– remont kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego w Gnieźnie
– remont kanalizacji deszczowej ul. Poznańska w Gnieźnie

OBIEKTY BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO


– stacja paliw STATOIL w Gnieźnie
– stacja paliw POLMO w Gnieźnie
– boisko sportowe w Gnieźnie
– remont szkoły Ekonomiczno-Odzieżowej w Gnieźnie
– modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie
– wydział hartowni dla firmy POLMO w Gnieźnie
– modernizacja Zakładu Obróbki Szkła dla firmy Euroverlux w Gnieźnie

OBIEKTY BUDOWNICTWA DROGOWEGO


– Autostrada A-2 Poznań – Nowy Tomyśl
– modernizacja ulicy Witkowskiej w Gnieźnie
– obwodnica w m. Buk
– obwodnica w m. Grodzisk Wielkopolski
– obwodnica w Gnieźnie kier. Toruń
– droga krajowa nr 15 ul. Poznańska w Gnieźnie
– rondo we Wrześni
– rondo w Wolsztynie
– obwodnica w m. Nowy Tomyśl

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE


– budynek wielokondygnacyjny – mieszkalno -usługowy realizowany w ścisłej strefie
ochrony konserwatorskiej w Gnieźnie
– budynek jednorodzinny w kompleksie ulicy Rycerskiej w Gnieźnie
– budynki szeregowe na osiedlu Fz II w Swarzędzu
– budynki jednorodzinne w m. Jankowo Dolne

BUDOWNICTWO SAKRALNE


– uzbrojenia terenu Seminarium Duchownego w Gnieźnie
– odwodnienie terenu Muzeum Katedralnego w Gnieźnie
– sieć kanalizacji deszczowej w obrębie katedry Gnieźnieńskiej
– remont obiektów dydaktyczno – mieszkalnych Parafii Farnej p.w. Świętej Trójcy
w Gnieźnie
– remont Domu Matki i Dziecka – Caritas Gniezno
– modernizacja Kościoła Farnego p.w. Świętej Trójcy w Gnieźnie